Algemene Voorwaarden voor Consumenten

Welkom bij My Bus Food! Via onze app kun je tijdens je busrit eten en drinken bestellen bij de touringcarbedrijven die bij ons zijn aangesloten. Je scant heel eenvoudig de QR-code die zich op en in de touringcar bevindt, maakt een account aan, bestelt en de host van het touringcarbedrijf zorgt ervoor dat jouw bestelling bij jou wordt afgeleverd.

Deze “Algemene Voorwaarden voor Consumenten” zijn van toepassing tussen consument en My Bus Food wanneer de consument een bestelling afneemt via de app van My Bus Food.

1. Definities
Account: Registratie via een account met jouw profielgegevens zodat je bestellingen kunt doen via de app.
Aanbod: het assortiment van eten en drinken en verzorging van de bestelling en betaling ervan wat door de touringcarbedrijven via het platform My Bus Food wordt aangeboden.
App: de mobiele applicatie (app) waar je eten en drinken kunt bestellen bij de touringcarbedrijven.
Bestelling: een bestelling van jou als consument op de app bij het touringcarbedrijf.
Betaling: Betalingen kun je doen via de door onze aangeboden betaalmogelijkheden via de app: iDEAL, creditcard, PayPal en op rekening.
Consument: jij als klant die een bestelling via de app bij het touringcarbedrijf afneemt.
Diensten My Bus Food: het mogelijk maken om eten en drinken te bestellen bij onze aangesloten touringcarbedrijven, door onder andere het aanbod via de app te tonen en bestellingen door te zetten naar de touringcarbedrijven waardoor een overeenkomst tussen jou en het touringcarbedrijf tot stand komt.
Host: de medewerker van het touringcarbedrijf die jouw bestelling verzorgt.
My Bus Food: de onderneming My Bus Food die de app aanbiedt, is gevestigd aan de Ruys de Beerenbroucklaan 3C, 6417 CC te Heerlen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80118186 en ons BTW-nummer is NL003401134B60.
Overeenkomst: zodra jij een bestelling via de app plaatst, sluit jij een overeenkomst met het touringcarbedrijf waarin is bepaald dat jij je bestelling afneemt en betaalt en de host de bestelling klaarmaakt, verzorgt en aflevert.
Producten: het door de touringcarbedrijven via de app aangeboden eten en drinken.
Touringcarbedrijf: het touringcarbedrijf dat is aangesloten bij My Bus Food en eten en drinken klaarmaakt en waarmee je de overeenkomst sluit.

2. Contactgegevens
My Bus Food kun je bereiken door een e-mail te sturen naar [email protected] of door te bellen naar: +31 619323079 tussen 9.00 – 18.00 uur, van maandag t/m vrijdag. We staan je graag te woord.
My Bus Food is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80118186 en ons BTW-nummer is NL003401134B60.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden voor Consumenten
Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Diensten My Bus Food. My Bus Food is niet verantwoordelijk voor het Aanbod, waaronder de (kwaliteit van de) bestelling en de levering ervan. Wij bieden jou de App en de mogelijkheid om bij een Touringcarbedrijf eten en drinken te bestellen en zorgen ervoor dat via de App jouw bestelling wordt doorgestuurd naar het Touringcarbedrijf.
Wanneer je een Bestelling plaatst via onze App, sluit je een Overeenkomst met het door jou geselecteerde Touringcarbedrijf. Op die Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden bestellen bij Touringcarbedrijven van toepassing.
Door het gebruik van onze App verklaar je bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor Consumenten (hierna: Voorwaarden Consumenten)en onze privacyverklaring.
Wanneer een bepaling in deze Voorwaarden Consumenten nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De vervangende bepaling(en) zal/zullen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benaderen.
Van het bepaalde in deze Voorwaarden Consumenten kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven in dat geval volledig van toepassing.
Hoe wij omgaan met jouw gegevens en deze beschermen kun je teruglezen in onze Privacyverklaring.

4. Aanbod Producten
In de App van My Bus Food vind je alle informatie over de Touringcarbedrijven die bij ons zijn aangesloten en het assortiment van eten en drinken dat door de Touringcarbedrijven wordt aangeboden. My Bus Food heeft geen enkele invloed op, is niet verantwoordelijk en is noch aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod. My Bus Food zorgt ervoor dat de informatie van het betreffende Touringcarbedrijf waar je wilt bestellen duidelijk is, zodat je over voldoende informatie beschikt om een Overeenkomst te sluiten. Ook om mogelijk contact op te nemen met het Touringcarbedrijf voor vragen over eten en drinken en ingrediënten.

5. Hoe registreren en Account verwijderen
Wanneer je onze App downloadt en gebruik wilt maken van de Diensten My Bus Food, registreer je je via het aanmaken van een Account volgens de door My Bus Food vermelde stappen.
Het Account kun je aanmaken door de volgende stappen te doorlopen:
Download de App via de Play Store of App Store.
Klik op ‘Registreren’.
Vul je voor- en achternaam, je e-mailadres, mobiele nummer, adres, postcode en plaats en wachtwoord in de daarvoor bestemde velden.
Lees onze Voorwaarden Consumenten en Privacyverklaring, omdat je door te registreren hiermee akkoord gaat.
Je ontvangt vervolgens een e-mail van My Bus Food waarmee je je registratie bevestigt door te klikken op de daarin opgenomen link.
Je kunt nu inloggen met je accountgegevens zoals je die tijdens de registratie hebt ingevuld.
Je Account kun je inzien en wijzigen door te klikken op ‘instellingen’ en dan op ‘Mijn Account’ in de App. Deze zijn enkel zichtbaar voor jou.
Bestellingen betaal je via een beveiligde verbinding via iDEAL, creditcard en PayPal of op rekening. Wanneer je op rekening bestelt, betaal je contant aan de Host voordat je bij de eindbestemming aankomt. Je gaat bij betaling via iDEAL, creditcard of PayPal akkoord met de voorwaarden van die betreffende partijen.
Als je jouw Account wilt verwijderen, dan ga je hiervoor naar ‘instellingen’ in ‘Mijn Account’. Vervolgens word je Account voor 14 dagen gedeactiveerd. Wanneer je binnen die 14 dagen inlogt word je deactivatie geannuleerd. Zodra er 14 dagen zijn verstreken, word je Account definitief verwijderd. Je ontvangt hiervan een bevestiging op jouw e-mailadres. Lees voor de gevolgen van het wissen van jouw accountgegevens in onze Privacyverklaring.
6. Condities van registratie Account
Je Account is persoonlijk. Je wachtwoord houd je daarom voor jezelf en daar ben jij zelf verantwoordelijk voor.
De gegevens die je invult zijn juist en correct.
Je wachtwoord bevat minimaal 10 karakters, met minimaal 1 cijfer, 1 teken en 1 hoofdletter erin verwerkt.

7. De Overeenkomst tussen Consument en het Touringcarbedrijf
De Overeenkomst met een Touringcarbedrijf komt tot stand zodra jij in de App op ‘Betalen’ hebt geklikt en akkoord bent gegaan met de voorwaarden van het Touringcarbedrijf. Hiermee is de Bestelling definitief.
Zodra jij de Bestelling hebt geplaatst ontvang je daarvan een bevestiging van ons via de App.
Het Touringcarbedrijf ontvangt vervolgens een notificatie dat er een Bestelling is geplaatst en gaat het door jouw bestelde eten en/of drinken klaarmaken.
In de App vind je de status van je Bestelling terug op de pagina ‘Bestellingen’. Om de status up-to-date te kunnen houden dien je goed bereikbaar te zijn via de door jouw opgegeven contactgegevens (telefoonnummer/e-mail).
Om de Bestelling correct af te kunnen handelen heeft de Host van het Touringcarbedrijf bepaalde door jouw verstrekte gegevens nodig zoals jouw achternaam en het stoelnummer waar je in de touringcar zit. Het is daarom belangrijk dat je goed oplet en deze gegevens juist hebt invult.
Wanneer de door jouw ingevulde gegevens incorrect blijken te zijn is het mogelijk dat het Touringcarbedrijf je Bestelling niet goed kan afnemen en annuleert. Zie hiervoor ook de uitleg in artikel 8.
Mogelijke transactiekosten zullen in de My Bus Food app worden vermeld.
Voor een Bestelling die alcoholistische dranken of andere Producten met een leeftijdslimiet bevat, dien je je te legitimeren zoals de wet voorschrijft: je dient minimaal 18 jaar en ouder te zijn. Zowel tijdens het bestellen als tijdens het afleveren van alcoholistische dranken of andere Producten met een leeftijdslimiet, geldt dat je je legitimeert. Doe je dit niet, of blijkt bij het afleveren dat je niet de minimumleeftijd hebt zoals de wet voorschrijft, dan ontvang je de alcoholistische dranken of andere Producten niet. De mogelijke annuleringskosten die als gevolg daarvan door het Touringcarbedrijf worden gemaakt en tenminste de waarde van de alcoholistische dranken of andere Producten met een leeftijdslimiet, komen voor jouw rekening.

8. Annulering en/of ontbinding van de Overeenkomst
De mogelijkheid om je bestelling te annuleren of de gesloten Overeenkomst met een Touringcarbedrijf te ontbinden is voorbehouden aan het betreffende Touringcarbedrijf. Je dient hiervoor contact opnemen met het Touringcarbedrijf. My Bus Food heeft daar geen invloed op.
Zoals hierboven al kort toegelicht, kan een Touringcarbedrijf jouw bestelling annuleren wanneer blijkt dat je onjuiste gegevens hebt verstrekt. Daarnaast kan een Touringcarbedrijf jouw bestelling annuleren als gevolg van een onvoorziene omstandigheid (het Product is bijvoorbeeld niet leverbaar) of overmacht (er is bijvoorbeeld sprake van een overstroming).
Wanneer je een niet-geldige Bestelling plaatst via de App (door bijvoorbeeld foutieve contactgegevens door te geven of door niet te betalen) of je op een andere wijze niet houdt aan de voorwaarden zoals hier opgenomen of uit de Overeenkomst volgt, dan heeft My Bus Food het recht om toekomstige bestellingen van jou te weigeren.
Namens het Touringcarbedrijf mag My Bus Food toekomstige bestellingen weigeren en een Overeenkomst met jou annuleren wanneer er een sterk vermoeden is dat de ingevulde gegevens of Bestelling onjuist is. Mogelijk kan aangifte bij de politie volgen als het om een kennelijk valse of frauduleuze Bestelling gaat.

9. Betaling
Nadat je je Bestelling hebt geplaatst kun je deze betalen via de betaalmogelijkheden iDEAL, creditcard, PayPal die wij jou in onze App via een beveiligde verbinding bieden. Daarnaast kun je op rekening betalen.
Een mogelijke terugboeking van de betaling als je betaalt via de iDEAL, creditcard of PayPal vindt altijd plaats op dezelfde rekening waarmee je de betaling hebt verricht. Afhankelijk van de gebruikte betaalmethode kan de terugboeking enkele werkdagen in beslag nemen.

10. Klachten
Klachten over de dienstverlening van een Touringcarbedrijf kun je indienen via zowel https://mybusfood.com/klantenservice/klachten/ als via de App op de hulppagina via ‘klacht indienen’. Je omschrijft hier zo specifiek mogelijk waaruit de klacht bestaat zodat het Touringcarbedrijf hier adequaat op kan reageren.
We sturen de klacht vervolgens door naar het Touringcarbedrijf dat uiterlijk binnen 72 uur op jouw klacht zal reageren en deze hopelijk naar tevredenheid kan oplossen.

11. Aansprakelijkheid
My Bus Food biedt enkel een platform voor het aanbieden van het Aanbod en is geen partij bij het contact tussen jou en het Touringcarbedrijf.
In de App van My Bus Food vind je alle informatie over de Touringcarbedrijven die bij ons zijn aangesloten en het assortiment van eten en drinken dat door de Touringcarbedrijven wordt aangeboden. My Bus Food heeft geen enkele invloed op, is er niet verantwoordelijk voor en is noch aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en de volledige afhandeling van de Bestelling. We bedoelen hiermee onder andere: het Aanbod van de Producten, de levering ervan en de tijden van levering. My Bus Food zorgt ervoor dat de informatie van het betreffende Touringcarbedrijf waar je bestelt beschikbaar is, zodat je over voldoende informatie beschikt om een Overeenkomst te sluiten of om contact op te nemen met het Touringcarbedrijf voor vragen, bijvoorbeeld over gebruikte ingrediënten of een Bestelling.
My Bus Food is op geen enkele manier aansprakelijk voor de schade die jij lijdt wanneer een Touringcarbedrijf de met jou gesloten Overeenkomst niet (juist) nakomt.
My Bus Food aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer de App (tijdelijk) niet bereikbaar is.
De mogelijke aansprakelijkheid die My Bus Food zou kunnen worden aangerekend is gemaximaliseerd tot het bedrag dat in dat specifieke geval door de verzekering aan My Bus Food wordt uitgekeerd.

12. Privacy
In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij met jouw informatie omgaan als je gebruik maakt van My Bus Food.
Zowel My Bus Food als de Touringcarbedrijven verwerken persoonsgegevens van jou. Partijen zijn daarvoor ieder apart onder de huidige wetgeving verantwoordelijk voor die verwerking. Het Touringcarbedrijf draagt daarbij dus ook een verantwoordelijkheid die niet voor rekening van My Bus Food komt als het Touringcarbedrijf onzorgvuldig met persoonsgegevens omgaat. Dit geldt ook als het Touringcarbedrijf gezamenlijk met My Bus Food verwerker is.

13. Wijziging Voorwaarden Consumenten
My Bus Food kan haar voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden Consumenten zullen van toepassing zijn zodra deze via de App zijn gepubliceerd. Zodra je een bestelling plaatst via de App, aanvaard je daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden Consumenten.